Úvod
Preklady
Úradé preklady
Tlmočenie
Cenník
Kontakt
Facebook
Mail
Úradé preklady  
Linka

Ponúkame Vám

Úradné preklady, taktiež známe aj pod inými názvami ako napr. overený preklad, úradne overený preklad, súdny preklad, preklad so súdnym overením, preklad s okrúhlou pečiatkou
a pod. môžu vykonávať len určití prekladatelia, ktorí pred získaním okrúhlej pečiatky museli zložiť náročné skúšky. S tým súvisí aj vyššia cena prekladu. Úradný preklad môže byť zviazaný
s originálom, s notársky osvedčenou kópiou, s obyčajnou kópiou - podľa toho, ako to od Vás daná inštitúcia vyžaduje. Prekladateľ sa pečiatkou a svojim podpisom na doložke zaväzuje,
že je preklad zhodný s originálom.

Termín vyhotovenia

Štandardný termín odovzdania úradného prekladu sú 3 dni. Pri skorších termínoch si
účtujeme príplatky podľa cenníka alebo dohody. Pokiaľ ide o dokument menšieho rozsahu,
ako napr. rodný list, sobášny list, diplom, výpis z registra trestov, apostila a pod., vyhotovenie do druhého dňa je bez príplatku. Vyhotovenie v ten istý deň realizujeme na základe dohody.

Spôsob objednávania

Úradný preklad si môžete objednať osobne, e-mailom, poštou alebo kuriérom. Pokiaľ objednávate úradný preklad e-mailom, stačí nám poslať naskenovaný alebo odfotený dokument, Vami požadované jazykové kombinácie, druh prekladu a termín vyhotovenia, na základe čoho Vám vypracujeme cenovú kalkuláciu a s Vašim súhlasom sa objednávka stane záväznou. Následne sa na preklade začne pracovať a s dokumentom stačí prísť na zviazanie osobne až v termíne vyhotovenia. V prípade, že cenovú kalkuláciu nedostanete do
troch hodín, prosím, kontaktujte nás telefonicky.

Spôsob doručenia

Preklad si môžete vyzdvihnúť osobne, môžme Vám ho zaslať poštou na faktúru (pri platbe vopred), prípadne na dobierku. Taktiež Vám môžme doručiť preklad kuriérom. Poplatky za doručenie sa Vám zarátajú do faktúry.

Linka