Úvod
Preklady
Úradné preklady
Tlmočenie
Cenník
Kontakt
Facebook
Mail
Preklady  
Linka

Ponúkame Vám

Bežné aj odborné preklady z/do všetkých svetových jazykov a ich jazykové kombinácie vo všetkých odboroch.
Jazykové korektúry textov profesionálnymi lingvistami. Pri jazykovej korektúre kontroluje korektor preklad z hľadiska gramatiky, pravopisu, štylistiky, zrozumiteľnosti, terminologickej jednotnosti, vhodnosti použitých jazykových prostriedkov a štýlu. Korektúru odporúčame
najmä k prekladom určeným na publikovanie a do tlače.
Grafické spracovanie, úprava textov a dokumentov.                 

Jazyky a profesijné odbory

Máme skúsenosti s prekladmi vo všetkých svetových jazykoch ako napr. anglickom,
nemeckom, českom, maďarskom,  poľskom, ruskom, bulharskom, ukrajinskom, slovinskom, rumunskom, talianskom, holandskom, švédskom, fínskom, nórskom, gréckom, čínskom, arabskom atď. a v rôznych profesijných odboroch ako napr. právo, financie, bankovníctvo, účtovníctvo, poisťovníctvo, mar
keting, obchod,  medicína, farmaceutika, zdravotníctvo, stavebníctvo, automobilový priemysel, strojárstvo, technika a iné. Vychádzame maximálne
v ústrety požiadavkám klientov.

Termín vyhotovenia

Štandardný termín vyhotovenia prekladu 3 dni. Pri skorších termínoch účtujeme príplatky
podľa cenníka alebo dohody. Preklad textu do dvoch NS v zrýchlenom termíne bez príplatku.                    

Spôsob objednávania

Preklad si môžete objednať  e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne. Objednávka by mala obsahovať najmä Vami požadované jazykové kombinácie, druh prekladu a termín vyhotovenia, na základe čoho Vám vypracujeme cenovú kalkuláciu a s Vašim súhlasom sa objednávka stane záväznou. V prípade, že cenovú kalkuláciu nedostanete do troch hodín, prosím, kontaktujte
nás telefonicky.

Spôsob doručenia

Vyhotovený preklad Vám pošleme e-mailom.

Linka