Úvod
Preklady
Úradné preklady
Tlmočenie
Cenník
Kontakt
Facebook
Mail
Tlmočenie  
Linka

Ponúkame Vám

Simultánne tlmočenie (konferenčné)
Tlmočník hovorí zároven s rečníkom. Využíva sa väčšinou počas medzinárodných konferencií,
kongresov a seminárov. Pri tomto tlmočení je potrebná tlmočnícka technika. Táto forma tlmočenia je náročnejšia, preto pri nej treba vždy dvoch tlmočníkov, ktorí sa po určitých časových úsekoch striedajú.
Súdne tlmočenie
Tlmočník je evidovaný na príslušnom súde SR. Využíva sa v prípade potreby úradne dokumentovaných úkonov (svadba, súd, notár).
Konzekutívne tlmočenie
Tlmočník následne prekladá jednotlivé úseky reči. Využíva sa počas obchodných rokovaní, školení, telefonických rozhovorov atď.
Tlmočnícka technika
Podľla Vašich potrieb Vám zabezpečíme na kľúč odborné konferencie, kongresy, tlačové konferencie, semináre, rokovania, spoločenské akcie atď.

Spôsob objednávania

Tlmočenie si môžete objednat e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne. Objednávka by
mala obsahovať najmä Vami požadované jazykové kombinácie, druh, predmet, miesto a čas tlmočenia. Každú prijatú objednávku potvrdíme a s Vašim súhlasom sa stane záväznou. V prípade, že cenovú kalkuláciu nedostanete do troch hodín, prosím, kontaktujte nás telefonicky.

Tlmočníci, odbornosť

Všetci naši tlmočníci sú odborníci v danej oblasti a majú dlhoročné profesionálne skúsenosti s tlmočením. V prípade potreby zabezpečíme celé vybavenie tlmočníckej techniky.

 

Linka