Úvod
Preklady
Úradné preklady
Tlmočenie
Cenník
Kontakt
Facebook
Mail
Úvod  

Linka

Potrebujete preklady dokumentov?
Agentúra STELA preklady zabezpečí firmám aj súkromným osobám odborné aj úradné preklady z/do všetkých jazykov.
Sme tu pre Vás, stačí ak nás budete kontaktovať hneď TU.
Organizujete stretnutie so zahraničným parterom?
Zabezpečíme Vám tlmočenie vo všetkých jazykoch.
Chcete sa prezentovať v zahraničí?
Poskytujeme korektúry rodenými hovorcami a iné doplnkové jazykové služby.
Čakáte delegáciu zo zahraničia a chcete sa pochváliť krásami Slovenska?
Sprostredkujeme Vám sprievodcovské služby po celom Slovensku.
Hlavným cieľom našej agentúry je maximálna spokojnosť zákazníka, ktorú dosahujeme:

kvalitou - rýchlosťou - rozumnou cenou - individuálnym prístupom

Na poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb využívame externých, vysoko kvalifikovaných prekladateľov, vrátane rodených hovorcov. Na jednotlivé zákazky či projekty
sú vhodní prekladatelia vybraní podľa charakteru zákazky - t.j. podľa jazyka, témy, termínu
či ďalších špecifických požiadaviek zákazníka. Sme schopní zabezpečiť preklad akéhokoľvek charakteru vo Vami požadovanom termíne. V prípade, že sa jedná o väčšie rozsahy v krátkom časovom rozpätí, na základe dohody delíme texty medzi viacerých prekladateľov. Každý prekladateľ, ktorý spolupracuje s našou agentúrou spĺňa všetky odborné predpoklady
a je viazaný mlčanlivosťou o spracovaných prekladoch. Získané informácie o našich klientoch
a prekladoch považujeme za prísne dôverné.

Výhody spolupráce s nami:
• úradné aj neúradné preklady na jednom mieste
• klientom ponúkame preklad dvoch, troch viet obratom a úplne zdarma
• všetky jazykové kombinácie
• na požiadanie klienta zabezpečíme všetky notárske osvedčenia
• promptné vypracovanie cenových ponúk, v ktorých sa dozviete finálnu cenu
• jednoduchá a rýchla komunikácia - v prípade potreby aj mimo pracovnej doby
• rokmi overení externí prekladatelia, z ktorých pre Vás vyberieme toho najlepšieho
na konkrétny text
• dôkladná kontrola všetkých prekladov
• konkurenčné termíny dodania, ktoré striktne dodržiavame
• schopnosť zabezpečiť prekladateľa aj tlmočníka na poslednú chvíľu
• všetky dokumenty archivujeme
• diskrétnosť a bezpečné zaobchádzanie s údajmi, s ktorými sa dostaneme do styku
• otvorenosť - radi poradíme v prospech klienta

Tešíme sa na spoluprácu

tím agentúry STELA preklady

Linka